A Zalaegerszegi Szakképzési Centrum alapvető célja, hogy megbízható, kiszámítható, gyors és színvonalas, a piaci igényekhez igazodó EU-konform felnőttképzési szolgáltatást nyújtson.
Ennek keretében a régió munkaképes korú lakosai számára lehetőséget kívánunk nyújtani, hogy magas színvonalú szakmai képzés során eredményesen sajátíthassanak el korszerű ismerteket, szerezhessen új képesítéseket. Támogatjuk a dolgozók átképzését, a korszerű technológiák megismerésére irányuló továbbképzéseket, a megrendelői igények maximális figyelembevételével. Intézményi minőségpolitikánkban elsődleges a partner központúság. Ezért nagy körültekintéssel alkalmazzuk a felnőttképzési szolgáltatásainkkal kapcsolatos elvárásokat. Fő feladatunk, hogy hallgatóink reális időhatáron belül valós tudást szerezzenek. Az intézmény valamennyi munkatársa magáénak vallja, hogy tartalmas képzést kell nyújtania elérhető áron. Ezen értékekre alapozva tűztük ki célul, hogy a Nyugat-Dunántúli Régió egyik jelentős felnőttképzési intézménye legyünk.
A törvényi és jogszabályi előírásokat, a szakmai követelményeket betartva folyamatosan alkalmazkodunk azok változásaihoz. A hallgatókkal előre rögzített és megállapodott feltételeket következetesen betartjuk. Oktatóink szakmai képzettségére kiemelt figyelmet fordítunk. Nagy hangsúlyt fektetünk az oktatás tárgyi feltételeinek színvonalas biztosítására; az oktatási feltételek folyamatos javítására. Célunk nem csak az átlagos tudás nyújtása, hanem egyéni készségek fejlesztése, az önképzés iránti igény kialakítása. Fontosnak tartjuk a hallgatói visszajelzéseket, melyeket a folyó oktatási folyamatokba tudatosan beépítünk. Meggyőződtünk arról, hogy ezen visszajelzések, vélemények és javaslatok alapján tudunk igazán színvonalas a tanulók, hallgatók igényeit a lehető legteljesebb mértékben kielégítő képzési szolgáltatást nyújtani.
Fontosnak tartjuk, hogy hallgatóink felkészültek legyenek – a kompetenciák révén- az élethosszig tartó tanulásra, az Európai Uniós elvárásokra, a XXI. századi munkavállalói és munkaadói igények kielégítésére.
Az intézmény vezetése és valamennyi munkatársa elkötelezett a jogszabályokban meghatározott és a szakmailag elvárható minőségi követelmények kielégítése, valamint a képzési tevékenység folyamatos fejlesztése iránt.

Elkötelezettségünk:
Irányítási folyamataink középpontjában a képzés minőségének növelése áll, amely a képzés feltételeinek folyamatos fejlesztésére irányul, önértékelésre épül, a személyi feltételek folyamatos fejlesztésével elősegíti az oktatók továbbképzését és önképzését a képzés minőségének javítása érdekében.
Az intézmény képzési tevékenységével kapcsolatos változtatások, a szolgáltatások minőségének javítása adatokon és visszajelzéseken alapul, a képzési tevékenység külső és belső résztvevőinek bevonására épül, összhangban az intézmény méretével és képzéseinek összetettségével.
Legfőbb célunk a szakmai követelmények maradéktalan kielégítése, szakmai munkánk eredményességének folyamatos fejlesztése.
Tudatosítjuk a szervezet minden szintjén, hogy felkészült, elkötelezett és együttműködő munkatársainktól kiváló teljesítményt várunk.
A képzés hatékonyságának növelése érdekében folyamatosan korszerűsítjük annak személyi és tárgyi feltételeit. A megrendelők, munkatársak, oktatók felnőttképzéssel kapcsolatos igényeinek kielégítése érdekében az „elégedettségi” kérdőív elemzése alapján folyamatosan fejlesztjük folyamatainkat, infrastruktúránkat.
Képzési tematikánkat és módszereinket a központi követelmények, a résztvevők, illetve megrendelőink igényei, munkatársaink és oktatóink véleménye és tapasztalatai alapján határozzuk meg, és az érdekeltek igényeinek rendszeres figyelembe vételével fejlesztjük. Intézményi minőségpolitikánkban a partnerközpontúság az elsődleges.
Intézményünk vezetése, szervezeti egységei és valamennyi munkatársa elkötelezett és felelősséget érez a jogszabályokban meghatározott és a szakmailag elvárható minőségi követelmények kielégítése, valamint a képzési tevékenység folyamatos fejlesztése iránt. Ennek megvalósulása érdekében minőségbiztosítási rendszert működtetünk, melynek keretében minőségpolitikánkat, stratégiánkat és képzési tevékenységünket – külső és belső partnereink véleményét különösen figyelembe véve – folyamatosan figyelemmel kísérjük, rendszeresen felülvizsgáljuk, tényszerű adatok, visszajelzések alapján értékeljük, és tervszerűen fejlesztjük.Központi telefonszámok:

92/313-583; 92/313-613

92/313-635; 92/314-553

Székhely:

8900 Zalaegerszeg,
Kinizsi Pál utca 74.

Levelezési cím:

8901 Zalaegerszeg,
Pf. 53.

Iroda:

8900 Zalaegerszeg,
Kinizsi Pál utca 74.